NNW

NNW Korzystających (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

 

Co to jest NNW Korzystających?

 • NNW Korzystających jest ubezpieczeniem chroniącym życie i zdrowie Korzystającego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 24-godziny na dobę, w każdym miejscu na terenie całego RP z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy i gwarancja niezmienności składki przez cały okres trwania umowy leasingu.

Dla kogo jest NNW Korzystających?

 • Osoby fizyczne prowadzące działaność gospodarczą;
 • Wspólnicy spółek cywilnych.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW Korzystających?

 • Śmierć Korzystającego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Trwałą całkowitą niezdolność Korzystającego do jakiejkolwiek pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Częściowe inwalidztwo Korzystającego;
 • Dodatkowo powyższy zakres został rozszerzony o następstwa zawałów serca i udarów mózgu.

Jakie są dostępne opcje NNW Korzystających?

 • Suma ubezpieczenia 20 tyś zł;
 • Suma ubezpieczenia 40 tyś zł;
 • Suma ubezpieczenia 60 tyś zł.

Jakie są formy płatności składki?

 • Z góry za cały okres trwania umowy leasingu na podstawie odrębnej faktury wystwionej przez ORIX;
 • W ratach płatnych co 12 miesięcy na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez ORIX;
 • Koszt ubezpieczenia wliczony został w raty leasingowe.

 

W celu przystąpienia do NNW prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłania go na adres:

ORIX Polska S.A. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B, 02-366 Warszawa